Sázka na budoucnost esportu

Sázení na sportovní utkání je velmi citlivá záležitost a se stoupající popularitou esportu se toto téma nevyhnutelně dotýká, ve stále větší míře, i našeho oboru. Se vstupem velkých sázkových kanceláří do světa esportu a s ohledem na nízký věkový průměr vrcholových hráčů vyvstává stále větší potřeba na osvětu a kontrolu v této problematice. Z historie i současné praxe vyplývá, že řada účastníků esportových soutěží nemá přehled o zákonných omezeních pro kurzové sázky a více či méně neúmyslně se tak vystavují případným trestům za jejich porušení.

Asociace gamingových klubů, z.s. (dále jen AGK) se proto, za podpory České asociace esportu z.s., rozhodla nastartovat edukativní činnost, napříč esportovou komunitou, na téma správného chování klubů, hráčů, klubových činovníků a dalších zainteresovaných osob v oblasti sázek na esport. Zároveň se členové AGK zavazují, ve svých interních procesech a dokumentech, věnovat tomuto tématu potřebný prostor. Budeme velmi rádi, pokud se k této myšlence připojí i další členové naší velké hráčské komunity.

Vyzýváme všechny esportové subjekty, aby věnovaly zvláštní pozornost i tématu sázení. V online prostoru je velmi jednoduché porušovat pravidla pro sázení, jež v běžném “offline” světě nejde obcházet. Zároveň je vyzýváme aby se zaměřili na osvětu veřejnosti a prevenci nepovolených sázek.
Mimo jiné je vhodné upozorňovat na základní fakta, jako jsou například:

  • Není povoleno sázet na celé soutěže, jichž se daná osoba přímo či nepřímo účastní, či může jakkoliv ovlivnit jejich průběh. Tedy i na zápasy jiných týmů, výsledky soutěže, jednotlivé dílčí výsledky apod.
  • Není povoleno sázet na soutěže či jednotlivá utkání, jichž se daná osoba účastní, či je součástí pořadatelské organizace, nebo kterých se účastní klub, v němž zastává funkci.

Esport má však i svá vlastní specifika:

  • za sázku považujeme i případy, kdy nedochází k přímému finančnímu plnění (sázení skinů, virtuálních měn a podobně)

Doporučujeme zákonné podmínky i morální zásady související se sázením zahrnout do pravidel soutěží a smluv s hráči a členy esportových subjektů tak, aby s těmito omezeními byli všichni zúčastnění nezpochybnitelně seznámeni.

Dále apelujeme na všechny zúčastněné, aby se vyhýbali spolupráci s nelicencovanými sázkovými kancelářemi a portály. Je nutné, aby všechny strany dbaly pravidel a zákonů. Jen tak lze dosáhnout prospěšné spolupráce.

Věříme, že edukací, doplněním pravidel a dokumentů a všeobecnou spoluprací při věnování pozornosti tomuto tématu, udržíme společně prostředí v němž půjde rozvoj esportu tím správným směrem.
My sázíme na světlou budoucnost esportu!

Zdroj: Loterijní zákon