AGK se stává součástí České asociace esportu

Asociace gamingových klubů si klade za cíl zlepšení postavení esportových klubů v prostředí česko-slovenského esportu. Za jednu z cest k tomuto cíli, považujeme vytvoření centrálních struktur a sjednocení procesů v rámci celé scény. Tak jako v ostatních sportech, i v esportu je, podle nás, potřeba jasný a srozumitelný řád, pravidla a struktura.

Podobně, jako v ostatních sportech logicky vznikaly a vznikají zastřešující organizace, i v esportu je potřeba, aby za něj hovořil silný a nezávislý subjekt. Na základě dlouhodobých jednání jsme dospěli k potřebným změnám v samotné ČAES a shodli se na společných cílech a představách o ubírání celé asociace.
Díky tomu již nic nebránilo vstupu zástupce klubů do této asociace a zajištění hlasu pro kluby v jejím dalším rozvoji.
Jsme si však vědomi, že tímto krokem jsme teprve na půli cesty. Proto vzniklo oboustranné memorandum, ve kterém se zavazujeme k zasazení o vznik Hráčské asociace tak, aby i hráči měli svůj hlas v České asociaci esportu.

Jsme přesvědčeni, že každá část esportové scény by měla být vyslyšena a zároveň by se měla i sama chopit odpovědnosti za svůj podíl na rozvoji esportu u nás.
Věříme, že společnými silami se nám to v České asociaci esportu podaří. Již nyní společně připravujeme projekty, které by měly být prvními kroky ke společnému cíli. A tím je stabilní, spravedlivé a prosperující národní esport.