Podmínky pro vstup do Asociace Gamingových klubů

Máte zájem o vstup vašeho klubu do Asociace gamingových klubů? Zajímají vás podmínky vstupu či se chystáte se vyplnit žádost? Právě pro vás je zde připraven souhrn podmínek, jež klub musí splňovat, aby mohla být jeho žádost o vstup do Asociace gamingových klubů posouzena.

Následující podmínky musí splnit každý klub ucházející se o vstup do Asociace Gamingových klubů:
  • Žadatel je právnická osoba nebo fyzická osoba s živnostenským oprávněním, s působností v České republice nebo Slovenské republice.
  • Zápis žadatele v rejstříku je starší než jeden kalendářní rok.
  • Žadatel vlastní nejméně jednu aktivní herní sekci či hráče v rámci obecně uznávaných gamingových titulů.
  • Žadatel nemá žádné finanční či materiální závazky vůči jiným právnickým či fyzickým osobám, jež by byly po splatnosti déle než 60 dnů.
  • Žadatel dodržuje platné zákony a právní předpisy České republiky nebo Slovenské republiky (v závislosti na působnosti).
  • Žadatel má jasně definovanou a veřejně dostupnou organizační strukturu.
  • Žadatel si pozorně přečetl Stanovy Asociace gamingových klubů a souhlasí s jejich zněním.
  • Žadatel je připraven pravidelně a včas hradit členský příspěvek, jehož výši schvaluje a upravuje Valná hromada.

Podáním žádosti o vstup do Asociace Gamingových klubů žadatel souhlasí se zněním Stanov Asociace.

Přijetí uchazeče do Asociace schvaluje Valná hromada AGK vyjádřením souhlasného stanoviska nadpoloviční většinou účastníků VH.

Žadatel je o vyřízení jeho žádosti vyrozuměn nejdéle do 30ti kalendářních dnů od podání žádosti a to na emailovou adresu uvedenou v Žádosti o vstup do Asociace gamingových klubů.