Pandemie a CZSK esport

Aktuální téma okolo pandemie viru Covid-19 je všudypřítomné. Již dávno zasáhlo i svět esportu. Mnozí v něm vidí příležitost, pro tuto online formu zábavy, jak proniknout mezi širší veřejnost. Vždyť je to tak snadné, esport, na rozdíl od klasických sportů, lze provozovat z domova a přímé přenosy nepotřebují náročný štáb kameramanů „na místě“.
To je samozřejmě pravda, ale celá problematika je mnohem komplikovanější a je potřeba se na ni podívat z větší perspektivy.
Vezmu to nejprve z té negativnější části. Přeci jen je vždy lepší končit nadějí. Tak snad tu bude 😊

Přijde krize?
Samozřejmě je myšlena finanční krize. A jo, přijde. Vlastně už je tu. Podívejte se po internetu a zjistíte, že firmy omezují rozpočty, stahují si cash k sobě a připravují se na výrazné výpadky v příjmech. A schválně, co se omezí jako první? Peníze na marketing, peníze na propagaci. A z čeho žije esport? Správně, z velké části z těchto peněz. Můžeme tedy počítat s tím, že tyto peníze budou chybět.
Další problémy vidíme od prvního okamžiku. Rušení eventů bude mít obrovský dopad na finance organizátorů. Výpadky z příjmů od partnerů, ale také výpadky z příjmů vstupného, proinvestované peníze do příprav atd atd. To v důsledku může znamenat absenci dalších soutěží, nevyplacené prizemoney, anebo dokonce konec některých pořadatelů. A to mluvíme o celoevropském měřítku. U nás je peněz mnohem méně.
Co kluby?
Dopad na organizátory soutěží je zřejmý, co to ale udělá s kluby? Pokud se budeme držet našeho rybníku, dá se usuzovat hned několik věcí. V první vlně na ně dopadne případný útlum soutěží. Pro mnohé zejména zahraničních. Ale v situaci, kdy se i u nás objevily dvě velké ligy o statisíce, bude klíčové, zda se uskuteční v plném rozsahu. Snad ano. To by totiž mohlo řadě klubů výrazně pomoci a je skvělé, že již od počátku se počítá s injekcí přímo do klubových rozpočtů. V této době se to může projevit, jako významná pomoc.
Nicméně, hlavním příjmem klubů jsou sponzorské/partnerské smlouvy a u těch novějších pak investice majitelů. A zde může nastat velký problém u nových profesionálních klubů. Jejich provoz je velmi finančně náročný a v době, kdy investoři budou pracovat na snižování nákladů, které může vést až k propouštění zaměstnanců, mohou být právě kluby těmi, které snižování nákladů postihne jako první. Stačí se jen podívat, kdo financuje běh profesionálních klubů u nás a co je jeho oborem podnikání.
Paradoxně se tak může stát, že aktuální situaci nejlépe zvládnou kluby, které se s finančními problémy potýkají celou dobu a jsou tak zvyklé fungovat za minimální rozpočty.
Co s tím?
Nejdůležitější pro kluby bude se na celou situaci připravit. Připravit se na to, že jim ze dne na den mohou být sníženy rozpočty. Že bude možná nutné „propouštět“. Mnohem důležitější ale bude projít si odkud mi plynou příjmy a zamyslet se nad tím, kde se současná krize nepromítne, nebo naopak které oblasti posilují. Zde se pokusit „prodat svůj produkt“. Důležité bude i udržet si současné partnery, prohlubovat s nimi vztahy a připravovat se na situaci po krizi. Partnerství jsou dlouhodobá záležitost a byla by chyba o ně přijít kvůli „pár měsícům krize“. Asi bude také k zamyšlení, zda se nepokusit o uzavírání nových partnerství, která možná v tuto chvíli nic nepřinesou, ale pomohou se zviditelnit, pomohou navázat nové kontakty a třeba do budoucna z toho vytěžit více.
Bude také velmi důležité, jak kreativní esport scéna bude. S jakými obecně kdo bude přicházet nápady a také zda se je podaří prodat. Asi o poznání lépe se všem bude situace zvládat, pokud například televize budou mít zájem o esport jako o náhradu sportu ve svém vysílání. Takových možností je zde samozřejmě více a je to jen o tom, zda s nimi přijdeme a zda je budeme umět prodat.
Naděje
Jak je již zmíněno výše, to, co se na nás valí, je velká výzva. Možná to bude ještě větší výzva než krize předešlé. Někteří ji přežijí, někteří asi ne. Nicméně, esport scéna u nás již prokázala, že podobné situace umí přežít. Umí pracovat s minimem financí, a tak přežije i tentokrát. Oproti tradičnímu sportu má obrovskou výhodu ve své „funkčnosti“ online. A pokud prokáže, že umí kreativně přistupovat k získávání prostředků na svůj rozvoj a dokáže neustále nabízet novinky v reakci na nastalou situaci, může se na konci celé krize objevit mnohem silnější. Může si vydobýt pozici v médiích a získat větší pozornost veřejnosti. Pokud se jí ale podaří přizpůsobit se aktuálnímu dění. Pokud již nyní dokáže nabízet dostatek zábavy lidem, kteří se doma nudí. Pokud dokáže svůj produkt prodat komu to jen půjde.
Vše tedy berme jako výzvu. Jako výzvu, jak zase prokázat, že je esport dynamická forma zábavy. Že lidé, kteří jej dělají, rozumí svému okolí a dokáží improvizovat. Možná se budeme muset na chvíli zase uskromnit. Třeba zase jednou dáme zavděk turnajům o sluchátka nebo pár plechovek. Ale na konce vyjdeme jako silnější komunita. Snad.. 😊